časté dotazy

Kdo u nás může zahájit poskytování sociální služby?

Osoby od 60 let, jež mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nelze poskytnout v jejich přirozeném sociálním prostředí, ani s pomocí a přispěním rodiny, pečovatelských nebo terénních sociálních služeb.

Jak se dozvím, že mohu zahájit poskytování soc. služby?

Při uvolnění místa vás kontaktuje sociální pracovnice domova, podá vám informace o možnosti zahájení poskytování sociální služby. Dále si s vámi sjedná osobní setkání, při kterém si prohlédnete svůj pokoj i ostatní prostory domova a získáte podrobné informace důležité k zahájení poskytování sociální služby.

Kolik stojí pobyt v domově?

Skutečná měsíční úhrada je odvozena od počtu kalendářních dní v daném měsíci. Celková denní úhrada se stanoví ze součtu úhrad za poskytnutí ubytování a stravy. Detailnější informace najdete v sekci pro zájemce - ceník úhrad.

Jak je možné uzavřít smlouvu?

Smlouva má písemnou formu a uzavírá se mezi poskytovatelem sociální služby a osobou, která má zájem o poskytování sociální služby. V případě, že tato osoba není samostatně schopna smlouvu uzavřít, musí být při tomto právním úkonu zastoupena opatrovníkem nebo obcí s rozšířenou působností.

Jakých aktivit se mohu zúčastnit?

Uživatel může využít nabídky našich aktivit jako například canisterapie, výlety, vycházky, výtvarné činnosti, muzikoterapie a mnoho dalších.

Co je individuální plán?

Individuální plán je výsledkem dohody mezi poskytovatelem sociální služby a uživatelem. V tomto plánu je vyjádřen cíl uživatele, jeho potřeby, přání a jednotlivé kroky, které ke stanovenému cíli vedou.

Jakým způsobem je možné podat stížnost?

Může se stát, že nebudete s něčím spokojeni a my budeme rádi, když nás na naše chyby upozorníte. Své stížnosti nebo připomínky můžete podat: ústně, písemně, telefonicky, prostřednictvím emailu. Stížnosti je možné vhazovat i do označené schránky na stížnosti, náměty a připomínky.

Nenašli jste odpověď na vaše otázky? Zkuste sekci časté dotazy, případně využijte naše kontakty a ozvěte se nám. Rádi Vám se vším poradíme či pomůžeme.